Tag: แผ่น พี วี ซี ใส

แผ่นพีวีซี คืออะไร และแผ่นพีวีซีใส สามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแผ่นพีวีซี คืออะไร และแผ่นพีวีซีใส สามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

แผ่นพีวีซีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเป็นสารแผ่นที่ได้รับความนิยมถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย แผ่นพีวีซีหรือ โพลีไวนิลคลอไรด์  (polyvinylchloride) เป็นพลาสติกที่เรียกว่าเรซิ่นสังเคราะห์ โดยเป็นเรซิ่นที่สามารถทนความร้อนได้ดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น แผ่นพีวีซีจะสามารถทนความร้อนได้ไม่เกิน 90 องศาเซลเซียส และหากมีอุณหภูมิความร้อนมากกว่า 130 องศาเซลเซียสขั้นไป แผ่นพีวีซีก็จะเกิดการหลอมละลายและผิดรูปทรง ปัจจุบันมีการใช้พลาสติกแผ่นพีวีซีกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีความแข็งแรงทนทาน มีความยืดหยุ่นและสามารถทนความร้อนได้ค่อนข้างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเติมแต่งสารบางชนิดลงไป เช่น สารเพิ่มความยืดหยุ่น สารเพิ่มความคงตัว เพื่อให้ได้คุณสมบัติตามที่ผู้ผลิตหรือตามที่ลูกค้าต้องการ สำหรับแผ่นพีวีซีที่นิยมใช้กันในปัจจุบันจะมี 2 สี คือสีเทาและสีใส แต่สีใสนั้นมักจะได้รับความนิยมมากกว่า เนื่องจากเป็นวัสดุที่โปร่งแสงและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย