Day: September 14, 2022

ประสาทหูเทียม

อะไรคือประสาทหูเทียมอะไรคือประสาทหูเทียม

ต้องบอกเลยว่าปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในสมัยนี้เป็นสิ่งที่หลายๆ คนรู้สึกกังวล บางคนเป็นอะไรนิดหน่อยก็อยากไปพบแพทย์แล้วเพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาหลายๆ ด้าน และนำไปสู่การเจ็บป่วยที่ร้ายแรงอีกด้วย อย่างไรก็ดีประสาทหูเทียมเป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจและให้ความสำคัญหากว่าไม่อยากให้การได้ยินเสื่อมลงไป โดยอะไรคือประสาทหูเทียมมาดูกันเลย อะไรคือการสูญเสียการได้ยิน ในสมัยก่อนเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคนที่หูตึงหรือหูหนวก สามารถใช้เครื่องช่วยฟังได้ แต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะสามารถใช้ได้ ดังนั้นก็เลยต้องใช้ประสาทหูเทียมซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบอิเล็กโทรนิกส์ชนิดใหม่อันจะช่วยให้คนที่หูไม่ได้ยินหรือว่าหูตึงกลับมาได้ยินเหมือนปกติ ประสาทหูเทียมคืออะไร สำหรับประสาทหูแบบเทียมนั้นก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยจะทำหน้าที่เปรียบเสมือนเซลล์ประสาทของหูชั้นใน โดยมีการแปลงพลังงานเสียงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ช่วยในการกระตุ้นเซลล์ประสาทและสมอง โดยประสาทแบบหูเทียมแบ่งเป็นสองส่วน 1.อุปกรณ์ภายนอก สำหรับสัญญาณเสียงเมื่อได้รับมาแล้วนั้นจะมีสิ่งแวดล้อมด้วยไมโครโฟนนั่นเอง และอุปกรณ์ภายนอกก็จะมีการแปลงสัญญาณเสียงเป็นระบบดิจิตอล นอกจากนี้จะส่งไปยังอุปกรณ์นำเสียง และมีอุปกรณ์ที่ติดบริเวณศีรษะ เพื่อจะส่งเข้าไปยังอุปกรณ์ภายใน 2.อุปกรณ์ภายใน สำหรับหลักการของระบบดิจิตอลนั้น จะมีการแปลงกลับเป็นสัญญาณไฟฟ้า โดยจะมีการส่งผ่านทางสายอิเล็กโทรด โดยจะผ่าตัดสอดหรือว่าฝังไว้ที่ความยาวของโคเคลีย และมีสัญญาณไฟฟ้าในการทำหน้าที่กระตุ้นปลายประสาท